Skip to content

Повече от консултантски услуги

Проактив консултинг гарантира лично отношение към всеки клиент и отговорност към успешната реализация на всеки проект. Резултатите говорят за нас.

ПРСР

Успешно реализирани проекти за модернизация на ферми, млеко и месо преработвателни предприятия и растениевъдни стопанства, изграждане и оборудване на медицински центрове, производствени предприятия, ремонт на пътища, улици, училища, детски градини и изграждане на спортни площадки.

Бизнес консултиране

Анализи на бизнес процеси и оптимизиране на фирмените разходи, подготовка на бизнес планове за кандидатстване пред търговски банки за отпускане на кредитни линии за бизнеса.

Лозаро-винарски сектор

Успешно реализирани проекти на винарски предприятия по мерки “Инвестиции в предприятия”, и “Кризисно съхранение на вино” от Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2019-2023


За

Проактив консултинг е наградена за консултант на годината от списание “Български фермер”

Контакти

Свържете се с нас, за да работим заедно за Вашия успех.

office@pro-active.bg
0878 833 693
Цар Освободител 8
София, България

Работно време

Всеки работен ден от 9 до 17:30