Skip to content

Реализирани проекти

Подмярка 4.1 от ПРСР Изграждане и оборудване на птицеферма за клетъчно отглеждане кокошки носачки с капацитет 35 000бр.

Подмярка 7.2 от ПРСР – Изграждане на футболно игрище с трибуна, гр.Кресна